Gratis afhentning/aflevering af rensetøj - Bliv erhvervskunde i dag - Kontakt os på info@minutrens.dk
DEFINITIONER
Aftalens parter "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Minutrens.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Minutrens.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

PRODUKTINFORMATION
Vi beskriver altid vores produkters væsentlige egenskaber. Ønsker du svar på et spørgsmål omkring vores produkter eller produktinformation er du naturligvis velkommen til at kontakte vores kundeservice på: info@minutrens.dk

PRISER
Alle priser er angivet inklusiv moms.

Hvis prisen ikke stemmer overens med den indleveret produkt, vil produktet blive leveret tilbage uden rens, og pengene vil også blive sendt retur. Derefter kan kunden vælge et nyt produkt der svarer til den rette pris og lægge en ny ordre.

Ud over betaling for rensning, skal der betales fast pris for afhentning / levering af, se yderligere under punkt 4.

Minut Rens tager forbehold for trykfejl i prislister, tilbud, samt på websiden.

BESTILLING
Præsentation af service sammen med en pris på Minutrens.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af service fra Minutrens.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Minutrens.dk om at købe servicen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og Minutrens.dk er først indgået, når Minutrens.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Der kan bestilles online via vores webside, døgnet rundt. Seneste tidspunkt for bestilling og afhentning samme dag, er kl. 07:00. Der kan bestilles på websiden 24 timer i døgnet.

BETALING
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets (tidligere PBS) i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet først fra din konto så snart varen afgår fra Minutrens.dk.

Der betales fast pris for afhentning / levering, afhængig af den zone som tøjet skal afhentes i. Prisen vil fremgå af hver enkelt bestilling. Forgæves kørsel for afhentning eller levering, betales med kr. 75,- pr. gang. Leveringsomkostninger fremgår af prisliste på websiden alt efter kundetilbud.

RISIKOEN FOR HÆNDELIG UNDERGANG ELLER FORRINGELSE
Først på det tidspunkt, hvor de rensede tekstiler er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at tøjet går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

REKLAMATION
Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.

Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen uden beregning på kundes eget ansvar.

Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre - falmede farver - mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produkter eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.

FORSIKRING
Ved bortkomst eller fejlbehandling forsikres tøjet efter "Dansk Renseriforening" gældende normer.

TYVERI
Ved tyveri/brand/vandskade på Minut Rens domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.

Ved tyveri fra Minut Rens varevogne, dækker Minut Rens’ forsikringsselskab.

ERSTATNING VED BESKADIGET TØJ
Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås.

Minut Rens Rens følger som medlem af Dansk Renseri Forening, de retnings linjer der er angivet af Dansk Renseri Forening.

Ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra tre kriterier:

  • tøjets alder ved beskadigelse
  • tøjets forventede levealder
  • tøjets stand ved beskadigelsen

ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Minutrens.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Minutrens.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

LEVERINGSTIDER
Vi afhenter og leverer som regel to gange om ugen, men den præcise leveringsdag vil fremgå af fakturaen.

PERSONDATAPOLITIK
For at du kan indgå en aftale med minutrens.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
E-mail-adresse

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Minut Rens og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Minut Rens videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Minut Rens har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Minut Rens via email info@minutrens.dk.


På minutrens.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.


Vi bruger en logstatistik på minutrens.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere minutrens.dk.

MISBRUG
Misbrug af minutrens.dk medfører politianmeldelse.

LINKS

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation